item-thumbnail

Audi A3 Sportback g-tron น่าสนใจไหม?

               วิศวกร Audi ได้แก้ปัญหาเรื่องของถังบรรจุก๊าซ CNG (NGV) ที่ต้องมีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อรองรับแรงดัน 200 บาร์ เมื่ออัดก๊าซเข้าในถังพร้...